Retour Policy

Retour Policy
Boost yourself & others!
Let’s shop

Je kunt producten retourneren naar onderstaand adres:

Bikery
Haanhoutstraat 43
9080 Beervelde

 

Voorwaarden retourneren

Wij garanderen altijd de beste kwaliteit. Desalniettemin is het mogelijk bestelde artikelen te
retourneren. Als klant beschik je over een herroepingsrecht dat je toelaat om je aankoop binnen de 14 dagen na ontvangst van het gekochte goed te herroepen zonder opgave van redenen en zonder bijkomende kosten, behalve de directe kosten van het terugzenden van de betrokken goederen.

Ten laatste 14 dagen na de herroeping dien je ons de betrokken goederen te retourneren. Daarvoor kan je het retourformulier gebruiken dat je hier kan downloaden. Binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen in ons magazijn, of nadat je ons het bewijs van de terugzending van de goederen hebt bezorgd, vergoeden wij jou voor alle ontvangen betalingen, inclusief, desgevallend, de leveringskosten. Wij doen dit door middel van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door jou werd gebruikt bij de betaling van de bestelling.

 

Graag vestigen we nog jouw aandacht op het volgende:

Goederen die retour worden gestuurd dienen onbeschadigd en compleet aangeleverd te
worden.

Indien de geretourneerde goederen beschadigd zijn, kan Bikery een schadevergoeding eisen die overeenstemt met de werkelijk geleden schade.

Indien er meer schade werd toegebracht aan de verpakking dan nodig is om het pakket te
openen (dat wil zeggen dat handelingen werden gesteld die verder gaan dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de betrokken goederen vast te stellen), kan Bikery een schadevergoeding eisen die overeenstemt met de werkelijk geleden schade.

Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend voor de levering van goederen die
volgens specificaties van de klant werden vervaardigd.